När ändras spelreglerna för alltid?

Att sökmotoroptimering inte är en statisk vetenskap utan hela tiden är stad under förändring känner de flesta till, trots detta kan man fortfarande komma undan med att använda sig av föråldrade metoder för att ranka i sökmotorn. Länkbyggen som huvudsakligen baseras på länkar från snappade gamla domäner fungerar fortfarande extremt väl och köp av länkkraft är alltjämt en expressväg till framgång. Samtidigt är de flesta sökmotoroptimerare överens om att det endast är en tidsfråga innan Google ändrar spelreglerna för evigt. Den stora frågan är när detta händer och vad som då kommer hända med de sidor som idag nått framgång genom att  överträffa sina konkurrentera i länkkraft?

Det största problemet som jag ser det för Google, är att det inte finns några bättre ranking metoder än just länkar. Visst skulle man kunna använda sociala medier som Twitter och Facebook i högre grad för att inbördes ranka webbplatser, men att tillskriva sociala medier samma roll som länkarna idag har skulle troligtvis inte skapa ett bättre och mer svårmanipulerat sökresultat, snarare tvärtom. 

 Uppdatering: Visst har spelreglerna ändrats en aning, men egentligen fungerar samma metoder fortfarande. Dock gäller det att vara lite smartare när man bygger upp nya sajter på snappade domäner.

 

20 maj 2014