Tre knep som hjälper dig synas på Google och ökar besöksantalet

Syns man inte, så finns man inte heller. Det stämmer väldigt väl när det handlar om internet i allmänhet och sökmotorn Google i synnerhet. Här kommer tre enkla knep som hjälper din webbplats att synas på Google och öka antalet besökare på din sida.

För att din sida skall synas högt upp i Googles sökresultat behöver den i första hand uppfylla följande kriterier:

Innehåll

Att skriva och skapa bra text- och bildinnehåll till sidor, är grundläggande för att en sida skall ranka i Google. Utan bra och unikt (läs icke-kopierat material), kommer din webbplats förmodligen aldrig att hamna på vare sig första eller andra sidan i sökresultatet. Det är därför viktigt att redan från början prioretar att skapa innehåll som håller hög kvalitet.

Bra struktur

En bra struktur innebär att du skriver fullständiga meningar, använder punkt och andra avskiljandetecken. Men vad som är ännu viktigare är att du ger dina sidor titlar och rubriker. Utan dessa för sökmotorer viktiga rubriksättningar, kommer du din sida förmodligen inte synas på Google.

Länkar

Till stor del sker idag Googles ranking av sajter utifrån antalet inlänkar som sidor har. Förenklat innebär det att en sida som har många och starka länkar rankar bättre än likvärdiga sidor med färre och svagare inlänkar.  Hur väl webbplatsen kommer att synas på Google beror delvis även på hur den interna länkstrukturen är uppbyggd.

12 sep 2012